Biography

KATEŘINA PAVLÍKOVÁ

Patří k výrazným osobnostem české saxofonové scény. Její hudební aktivity představují široký záběr, v jehož středu stojí hra na saxofon jako koncertní nástroj.

 

Po maturitě na gymnáziu se rozhodla pokračovat ve studiích hry na příčnou flétnu a saxofon na konzervatoři Jaroslava Ježka v Praze (absolutorium v roce 2005). Již v roce 2001 se stala vítězkou stipendijní soutěže Yamaha a CMI Melodia.

Velkou příležitostí se pro ni stal příchod do Bohemia Saxophone Quartet roku 1999, ve kterém hraje na barytonový saxofon a působí dodnes. Toto špičkové české hudební těleso se od svého založení v roce 1990 vyprofilovalo ve vysoce profesionální soubor s naprosto specifickým a vyrovnaným zvukem. Představuje téměř unikátní syntézu nejvyšší interpretační profesionality s navýsost širokou multižánrovou dramaturgií, která zahrnuje původní klasický i jazzový repertoár, soudobé skladby většinou přímo věnované souboru, jakož i velké množství transkripcí a úprav nejrůznějších hudebních stylů a žánrů, z nichž přes dvě desítky upravila Kateřina Pavlíková. S Bohemia Saxophone Quartet se zúčastnila mnoha význačných mezinárodních hudebních festivalů (např. Pražské jaro, Struny podzimu, Concentus Moraviae, Hofkonzerte im Podewil Berlin, Sächsisch-Böhmisches Musik Festival, Festival of Nations v Tennessee, International Contemporary Music festival Kontrasty ve Lvově, Klangspuren v Innsbruku, Dresdener Saxophonemesse, 3ème stage d’interprétation et de virtuosite Saxiana v Paříži).

Kateřina Pavlíková spolupracuje s předními českými symfonickými a komorními tělesy. Jako sólistka vystoupila se Symfonickým dechovým orchestrem Hudby Hradní stráže a Policie České republiky, Pražskou komorní filharmonií, Filharmonií Brno, Filharmonií Hradec Králové, Jihočeskou filharmonií, Komorní filharmonií Pardubice, Filharmonií Bohuslava Martinů, Komorním orchestrem Berg, Lvovskou komorní filharmonií ad.

Její hráčské kvality jsou pro posluchače zaznamenány na CD Bohemia Saxophone Quartet History of Jazz (2009) a Saxcriptions (2005) – zde se představuje také jako aranžérka skladeb, dále na CD Homage to Jaroslav Ježek Rudolfinum Jazz Orchestra (2006), Jazz na Hradě Štěpán Markovič Saxtetu (2006), Just Floating Lightly Petr Kořínek Jazz Orchestra (2004) a mnoha nahrávkách pořízených pro Český rozhlas.

V současné době se věnuje i předávání svých zkušeností nabytých koncertní uměleckou činností a studiem u vynikajícího francouzského saxofonisty Philippa Portejoie. S úspěchem provádí semináře a masterclassy v Čechách i v zahraničí (Paříž 2010, Oslo 2009, Lvov 2005, Madona 2004). Od roku 2011 působí jako pedagog hlavního oboru hra na saxofon na konzervatoři v Českých Budějovicích.

ENGLISH

Comments are closed