Czech saxophonist Kateřina Pavlíková is highly-regarded for her captivating musicianship and wide-ranging repertoire. She has often been featured as a soloist with leading Czech and North American orchestras, wind ensembles, and a wide variety of chamber ensembles. She is particularly well-known for her many performances that feature the distinctly beautiful baritone saxophone as a virtuosic solo instrument. 

Kateřina Pavlíková is a founding member of Covert Ensemble, a group that features herself and noted American saxophonist Dave Camwell, centered upon an ethos of musical virtuosity and beguiling visuals. Together, they have recorded, published, and performed many new editions of virtuosic classical works to great acclaim, as well as producing music that alternates between the classical, jazz and pop worlds. Covert Ensemble has also led several international consortiums, resulting in new music by composers Martin Hybler, Jenni Brandon, and Robert W. Smith. 

Since 1999, Kateřina Pavlíková has been a member of the Bohemia Saxophone Quartet, a leading Czech saxophone ensemble. With this group, she has performed at numerous prestigious music festivals and appeared in radio and television broadcasts. In 2019, she founded the Tilia Trio, a women's saxophone trio known for virtuosity, tonal sophistication, and perfect musical interplay. This ensemble regularly performs at music festivals and concerts both in the Czech Republic and abroad. 

In addition to her recordings with Covert Ensemble and the BSQ, Kateřina has released a solo album Dive with music for baritone saxophone and electronics by Danish composer Wayne Siegel and an album by the Tilia Trio with her arrangements of music by Bach, Dvořák and Milhaud. 

An important part of her musical work is the interpretation of contemporary music. Kateřina’s collaborations with Czech and foreign composers have resulted in several new compositions for baritone saxophone, all dedicated to her. Additionally, she has personally contributed to the enrichment of saxophone repertoire with her transcriptions of famous classical and modern compositions for various ensembles. As an avid proponent of musical technology, her repertoire also consists of compositions for saxophone and electronics. 

In addition to her performance work, Kateřina Pavlíková is also intensively involved in teaching. She teaches saxophone at the Conservatory in České Budějovice and at the Elementary Music and Art School in Volary, CZ. Her students have enjoyed considerable success in many national and international competitions for solo and chamber music. She has also led seminars and masterclasses in the Czech Republic and abroad, including Canada, USA, France, Slovenia, Slovakia, Norway, Latvia, Ukraine and more.

Kateřina Pavlíková patří k výrazným osobnostem české saxofonové scény. Její hudební aktivity představují široký záběr, v jehož středu stojí hra na barytonový saxofon jako koncertní nástroj. Sólově vystupuje s předními českými a severoamerickými symfonickými a dechovými orchestry a spolupracuje s řadou komorních souborů. 

Kateřina Pavlíková je zakládající členkou mezinárodního souboru Covert Ensemble, kde se s renomovaným Americkým saxofonistou Davem Camwellem zaměřují na propojení hudební virtuozity s vizuální atraktivitou. Společně natočili, vydali a provedli mnoho svých originálních úprav klasických děl a také iniciovali vznik nových skladeb pro dva saxofony skladatelů Martina Hyblera, Jenni Brandon a Roberta W. Smithe. 

Od roku 1999 je Kateřina Pavlíková stálou členkou Bohemia Saxophone Quartet. S tímto předním českým saxofonovým souborem vystoupila na mnoha renomovaných hudebních festivalech a v rozhlasových či televizních přenosech. V roce 2019 založila dámské saxofonové trio Tilia Trio, které charakterizuje virtuozita, tónová kultivovanost, dokonalá souhra a vzájemné naladění. Tento soubor je pravidelně zván na hudební festivaly a koncerty v České republice i v zahraničí.

Kromě mnoha nahrávek s BSQ a Covert Ensemble vydala Kateřina Pavlíková sólové album Dive s hudbou pro barytonový saxofon a elektroniku dánského skladatele Wayna Siegela a album svých úprav skladeb J.S. Bacha, A. Dvořáka a D. Milhauda se souborem Tilia Trio. 

Mezi významnou část jejích hudebních aktivit patří i interpretace soudobé hudby. Ze spolupráce s českými i zahraničními skladateli vzniklo několik nových skladeb pro barytonový saxofon věnovaných Kateřině Pavlíkové. K dalšímu obohacení saxofonové literatury přispěla mnoha svými transkripcemi slavných klasických i moderních skladeb pro nejrůznější saxofonová obsazení. Jako milovnice techniky zařadila do svého repertoáru i skladby pro saxofon a digitální média. 

Vedle koncertní činnosti se Kateřina Pavlíková věnuje intenzivně také pedagogické činnosti. Hru na saxofon vyučuje na Konzervatoři v Českých Budějovicích a na Základní umělecké škole ve Volarech. Její studenti a žáci jsou laureáti mnoha národních i mezinárodních soutěží v sólové a komorní hře. Kateřina Pavlíková se věnuje také lektorské činnosti. S úspěchem provádí semináře a masterclassy v Čechách i v zahraničí (Kanada, USA, Francie, Slovinsko, Slovensko, Norsko, Lotyšsko, Ukrajina a další).